Turnaje

U/10 - Winter Cup 2020

15.02.2020. V mesiaci fenruár pripravujeme halový futbalový turnaj mladých hráčov kategórie U10 (nar. 2010 a ml.). 9.

U/11 - P. J. Servis Football Tournament 2019

17.08.2019. Young talents, o.z.