Silový kemp 2019

Dva dni tréningov, vzdelávania a prednášok pre našich hráčov

Taký bol silový kemp 2019, na ktorom sa zúčastnila časť našich hráčov. Kemp bol rozdelený do 2 dní. Prvý deň absolvovali testovanie a tréning hráči ročníku narodenia 2003 a vyššie. Druhý deň bol určený hráčom z ročníkov 2004 a nižšie, pre ktorých bolo takisto pripravené testovanie a silový tréning. V rámci vzdelávania a prednášok, chalani absolvovali prednášku ohľadom stravovania profesionálneho športovca a prednášku od mentálneho trénera na tému - Faktor zlyhania.

Veľké ďakujem patrí kondičným trénerom Mgr. Danovi Hájovskému a Mgr. Richardovi Horňákovi z Movement institute. Ďakujeme aj nutričnému špecialistovi Mgr. Danovi Weissovi za prednášku o strave a mentálnemu coachovi Patrikovi Furkovi. 

Všetkým naším hráčom prajeme pekné sviatky a veríme že rok 2020 bude minimálne tak úspešný ako ten súčasný. 

 

Ing. Jurkovič Martin