Agentúra

Vitajte na stránkach spoločnosti Young talents,

Spoločnosť Young talents s.r.o. je športovo-marketingovou spoločnosťou, ktorá zastupuje profesionálnych futbalových hráčov po celom svete a vo svojom portfóliu prezentuje aj mladé futbalové talenty.

Spoločnosť Young talents vznikla v roku 2019. Jej zakladateľmi a vlastníkmi je hráčsky agent FIFA - Ing. Martin Jurkovič a certifikovaný mentálny coach Patrik Furka. Sme popredná slovenská agentúra, etablovaná na futbalovom hráčskom trhu, s medzinárodnými kontaktami v oblasti zastupovania hráčov a ich záujmov z pozície licencovaného agenta. Prioritou pre nás je spokojnosť našich klientov a partnerov, korektnosť, serióznosť a transparentnosť v činnosti, ktorú vykonávame. Našim hlavným cieľom je rozvíjať mladých, talentovaných hráčov a posúvať ich do popredných európskych klubov. 

FIFA Agent - Ing. Martin Jurkovič

FIFA Agent & PR - Ing. Ivan Jurkovič

Chief scout - Patrik Furka

Scout - Mgr. Dávid Brányik

Scout - Tomáš Peciar

Scout - Peter Košuda

Kondičný tréner - Mgr. Dan Hájovský 

Nutričný špecialista - Mgr. Daniel Weiss

Video analytik - Mgr. Dávid Rác

Mentálny tréner - Patrik Furka

Welcome to Young talents

Young talents s.r.o. is a sports-marketing company that represents professional football players around the world and also presents young football talents in its portfolio.

Young talents was founded in 2019. Its founders and owners are FIFA player agent - Ing. Martin Jurkovič and certified mental coach Patrik Furka. We are a leading Slovak agency established on the football player market with international contacts in the field of representation of players and their interests as a licensed agent. The priority for us is satisfaction of our clients and partners, correctness, seriousness and transparency in the activities we perform. Our main goal is to develop young, talented players and move them to leading European clubs.

FIFA Agent - Ing. Martin Jurkovič

FIFA Agent & PR - Ing. Ivan Jurkovič

Chief of scouts - Patrik Furka

Scout - Mgr. Dávid Brányik

Scout - Tomáš Peciar

Scout - Peter Košuda

Fitness trainer - Mgr. Dan Hájovský

Nutritional Specialist - Mgr. Daniel Weiss 

Video analytik - Mgr. Dávid Rác

Mental Coach -  Patrik Furka

Rubrika: Iné